Trang tổng hợp
English
Thứ năm, 28/10/2021 14:46PM
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi hai, năm 2021

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2021 vào chiều thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian: Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’.

a) Sở Y tế báo cáo tình hình dịch Covid - 19 và kế hoạch phòng, chống và điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

b) Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công việc đã triển khai thực hiện trong tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2021 và dự kiến công việc thực hiện trong tuần thứ bốn mươi hai, năm 2021.

2. Báo cáo về Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ.

* Thời gian: Từ 14 giờ 30’ đến 15 giờ 15’.

3. Báo cáo về về Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022

* Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thời gian: Từ 15 giờ 15’ đến 16 giờ 00’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Người đại diện theo pháp luật các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

4. Báo cáo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Lạc Dục, xã Hƣng Đạo, huyện Tứ Kỳ, hạng mục: Tiền tế, Đại bái, Hậu cung, nhà khách, Nghi môn, Am hóa vàng, cổng phụ, tƣờng bao, Thủy đình, cầu đá, ao đình, nhà vệ sinh và sân vườn

* Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ;

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (giao UBND huyện Tứ Kỳ mời).

5. Báo cáo về việc triển khai thực hiện đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong, huyện Nam Sách

* Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương.

* Thời gian: Từ 16 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

* Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách;

- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam. Đề nghị các đại biểu tới dự đúng giờ, đúng, đủ thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.

* Yêu cầu các đơn vị được phân công báo cáo trình bày tóm tắt; các đại biểu nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021 (Lần 2)(21/10/2021)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021(21/10/2021)
Giấy mời dự họp trực tuyến về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa(13/10/2021)
Giấy mời dự Hội nghị gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh(13/10/2021)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi, năm 2021(27/09/2021)
Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi, năm 2021(27/09/2021)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi lăm, năm 2021(19/08/2021)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi hai, năm 2021(02/08/2021)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2021(02/08/2021)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2021(24/06/2021)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp