Trang tổng hợp
English
Thứ tư, 15/07/2020 16:31PM
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 (lần 2) năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 (lần 2) năm 2020 vào Sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020; Địa điểm: Hội trường tầng 01 - Trụ sở UBND tỉnh.

 

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

 - Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

 - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

 - Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

 - Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh;

 - Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

 - Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

 - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

 II. Nội dung:

 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng báo cáo nội dung: Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 + Thời gian: từ 7h30’ đến 8h00’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 2. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung:

 - Tờ trình về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kinh Môn, trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn;

- Tờ trình về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

 - Tờ trình Dự thảo quy định khoán số lượng, mức phụ cấp, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã;

 - Tờ trình Dự thảo Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;

 + Thời gian: từ 8h00’ đến 10h00’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 3. Sở Công thƣơng báo cáo nội dung: Tờ trình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 + Thời gian: từ 10h00’ đến 10h30’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Tờ trình về Kế hoạch bảo đảm trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020-2025.

 + Thời gian: từ 10h30’ đến 11h00’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 5. Sở Tài chính báo cáo nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt giá tạm thời cho các danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng NSNN năm 2020.

 + Thời gian: từ 11h00’ đến 11h30’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 Yêu cầu các cơ quan được phân công báo cáo trình bày tóm tắt; các đại biểu nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề./.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công(14/07/2020)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020(13/07/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi tám năm 2020(03/07/2020)
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý II/2020(29/06/2020)
Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương(26/06/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi bảy năm 2020(25/06/2020)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2020(16/06/2020)
Giấy mời dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ(16/06/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi ba năm 2020(29/05/2020)
Thông báo về việc thay đổi thời gian cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi mốt năm 2020(19/05/2020)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp