Trang tổng hợp
English
Thứ tư, 23/09/2020 20:05PM
Khai mạc kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện Nam Sách khóa XIX

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị huyện, kỳ họp thứ Bẩy của HĐND huyện Nam Sách (khóa XIX) đã chính thức được khai mạc trọng thể.

Dự kỳ họp, ở tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Nam Sách.

Ở huyện có các đồng chí: Bùi Văn Thăng - Bí thư Huyện ủy; Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể của huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau nghi lễ cử hành Quốc ca, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, thay mặt UBND huyện, đồng chí Lê Quang Thụ - Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ và biện pháp năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), mặc dù còn gặp những khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.947,4 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch năm (tăng 12,9% so với năm 2017).

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thu được 1.547,8 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch (tăng 3,3% so với năm 2017); giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thả thủy sản đạt 150 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch (tăng 11,1%). Toàn huyện đã thực hiện được 78 vùng lúa có giá trị kinh tế cao có quy mô từ 3 ha trở lên/vùng. Cây màu vụ đông được chú trọng, vụ đông năm 2018 - 2019, toàn huyện trồng được 2.687 ha, đạt 103% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi thu được 633,1 tỷ đồng, đạt 105,41% kế hoạch (tăng 2,8% so với năm 2017). 

Trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Huyện tập trung chỉ đạo 2 xã Cộng Hòa, An Sơn hoàn thành 19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đồng thời chỉ đạo 2 xã An Bình và Thái Tân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch để huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục có bước tăng trưởng. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện tốt, đảm bảo theo luật định. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được tăng cường.

Sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào giáo dục được đánh giá xếp thứ 3/12 huyện, thị xã, thành phố; tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt 99,3%. Toàn huyện có 57/62 trường đạt chuẩn quốc gia, (đạt tỷ lệ 91,9%). Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, các chương trình y tế quốc gia và hoạt động dự phòng được duy trì. Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tiến bộ, loại bỏ được những hủ tục lạc hậu, đảm bảo tiết kiệm được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh và đạt được nhiều kết quả cao.

Năm 2018, huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Công tác quản lý, đảm bảo chế độ đối với các đối tượng chính sách xã hội và người có công được quan tâm, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,35% (giảm 1,38% so với năm 2017).

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo của UBND huyện cũng đã nêu rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm năm 2018 trên các lĩnh vực và trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Báo cáo tại kỳ họp đã nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2019, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 155 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,9%; có thêm 2 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt huyện nông thôn mới; thu ngân sách huyện tăng từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao; có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, 02 làng được công nhận làng văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; có 75% các xã, thị trấn, 95% trở lên số cơ quan đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, không có chính quyền cơ sở, cơ quan đơn vị yếu kém.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, báo cáo của UBND huyện cũng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trên các lĩnh vực. Tiếp tục tăng cường sự quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng phát huy các tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, đồng chí Hoàng Đức Phương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày các Tờ trình của UBND huyện về: Dự toán phân bổ ngân sách huyện, ngân sách xã năm 2019; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng trình bày Tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung công trình xây dựng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày Tờ trình của UBND huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Giới - Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND huyện về: Dự toán phân bổ ngân sách huyện, ngân sách xã năm 2019; về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình năm 2018; về bổ sung công trình xây dựng năm 2019 và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn – Viện trưởng Viện KSND huyện trình bày báo cáo kết quả công tác của Viện KSND huyện năm 2018, nhiệm vụ và biện pháp năm 2019.

Đồng chí Vương Phúc Thành – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về tình hình thực thi pháp luật ở địa phương năm 2018.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Nguyễn Tiến Khắc - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bẩy. Báo cáo đã trả lời làm rõ 34 ý kiến tập trung vào 7 lĩnh vực gồm: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; giao thông, thủy lợi, dịch vụ, điện; văn hóa, xã hội; Tài nguyên, môi trường; Thanh tra, an ninh trật tự, quốc phòng và chế độ chính sách người có công và công tác cán bộ.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, kỳ họp đã tiến hành chia tổ để thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được năm 2018, các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Huyện Thanh Hà làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Quang Thanh(15/09/2020)
Thành phố Hải Dương khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12 HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/07/2020)
Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Chí Linh(07/07/2020)
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng năm 2020(18/05/2020)
Thành ủy Chí Linh có Bí thư mới(04/03/2020)
Kinh Môn tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vào tối 28/12(04/12/2019)
Hải Dương: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân(20/02/2019)
Khai mạc kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương(24/07/2018)
Lễ khánh thành công trình trùng tu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quát(04/10/2017)
Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn 2050(21/08/2017)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp