Trang tổng hợp
English
Thứ tư, 23/09/2020 20:22PM
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2)

Chiều 24/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2) để xem xét và cho ý kiến về nội dung báo cáo, tờ trình của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Y tế. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công 2020. Trong đó, đề nghị điều chỉnh và bổ sung tăng  hơn 148,1 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh để phù hợp với các nguồn vốn đã giao chi tiết hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và vốn bổ sung trong năm 2020. Bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 cho 5 dự án mới. Đề nghị điều chỉnh giảm hơn 256,6 tỷ đồng đồng vốn tiêu chí, định mức của kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020. Điều chỉnh và bổ sung tăng hơn 330,6 tỷ đồng vốn thu tiền sử dụng đất vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020. Điều chỉnh giảm 17 tỷ đồng vốn thu xổ số kiến thiết của kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020. Điều chỉnh vốn ngân sách khác và bổ sung tăng hơn 91 tỷ đồng vốn ngân sách khác vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết cho dự án.

Sở KHĐT cũng đề nghị bổ sung tăng 10 tỷ đồng vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch năm 2019 và phân bổ cho 5 dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè, bãi sông. Điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn thanh toán năm 2020, trong đó điều chỉnh và bổ sung tăng hơn 351,1 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2020. Điều chỉnh hơn 113,9 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020. Bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020. 

Kết luận nội dung này, chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung tờ trình dự thảo của Sở KHĐT. Đây là năm cuối của giai đoạn 2015 - 2020. Đề nghị sở KHĐT tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, bảo đảm việc điều chỉnh đúng quy định của luật. Cần sắp xếp, ưu tiến bố trí vốn cho các dự án trọng điểm và cần thiết. Các sở, ngành đơn vị tiếp tục tham gia bằng văn bản để Sở KHĐT tiếp thu, hoàn thiện tờ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường.  Cụ thể, thu hồi 213 ha đất để thực hiện 113 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực hiện năm 2020. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 183,24 ha đất trồng lúa để thực hiện 163 dự án, công trình có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện trong năm 2020.

Đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tăng 170 chỉ tiêu giường bệnh cho 9 cơ sở điều trị thuộc Sở. Qua ra soát, công suất sử dụng giường bệnh của các cơ sở y tế đều đạt trên 100%, đặc biệt trong 3 năm gần đây, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương có công suất sử dụng giường bệnh cao gấp 2 lần so với quy định. Việc bố trí tăng thêm giường bệnh để bệnh nhân không phải nằm ghép, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đề xuất tăng chỉ tiêu giường bệnh cho các cơ sở y tế. Đề nghị Sở Y tế bổ sung các biện pháp, cam kết của các bệnh viện, cơ sở y tế về việc bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh khi bổ sung thêm giường bệnh. Xem xét, điều chỉnh lại số lượng giường bệnh đề nghị tăng thêm tại các cơ sở y tế cho phù hợp.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ có tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020. Theo đó, đối với biên chế công chức, tổng số biên chế giao năm 2020 của tỉnh giao bằng biên chế trung ương giao nên không bổ sung mà thực hiện điều chỉnh tăng, giảm trong nội bội chỉ tiêu đã được giao. Trong đó, điều chỉnh giảm 13 chỉ tiêu tại 8 sở, ngành; bổ sung tăng 13 chỉ tiêu đối với 3 sở, ngành và UBND thị xã Kinh Môn. Đối với biên chế sự nghiệp, nguồn biên chế năm 2020 của tỉnh giao thấp hơn trung ương giao 502 chỉ tiêu, Sở Nội vụ đề nghị bổ sung 492 chỉ tiêu, trong đó có 473 chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục và đào tạo, còn lại là các đơn vị sự  nghiệp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ đánh giá kết quả thực hiện đề án vị trí việc làm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng nằm của cán bộ công chức. Việc điều chỉnh tăng biên chế cần quan tâm, cân nhắc đối với các đơn vị có khối lượng công việc nhiều. Sở Nội vụ cần có đánh giá, tham mưu thêm để UBND tỉnh tiếp tục sẽ xem xét.

Cũng tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo, xin ý kiến giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa tỉnh Hải Dương với tỉnh Quảng Ninh. Theo báo cáo, tại khu vực giữa TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) có tình trạng nhiều hộ dân ở hai khu vực đã làm nhà và canh tác và trên đất không đúng địa giới hành chính đã quy định. Sở đề xuất 2 phương án giải quyết là giữ nguyên đường địa giới hành chính hoặc xác định lại địa giới hành chính.
Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND cơ bản nhất trí và thống nhất với phương án giữ nguyên đường địa giới hành chính. Đề nghị hai địa phương và các cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ căn cứ pháp lý, hồ sơ địa chính và các giấy tờ liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền, quyết định triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V(23/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 39(22/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 38(15/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 37(07/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 35(25/08/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 17/8/2020(17/08/2020)
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc tại Hải Dương(07/08/2020)
Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương(30/07/2020)
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7(16/07/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ hai mươi chín(13/07/2020)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp