Trang tổng hợp
English
Thứ tư, 23/09/2020 20:43PM
Bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Sau 01 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 22 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tổ chức đánh giá, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019 phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; đặc biệt tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng từ tình đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng, nhất là đổi mới sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ các cấp. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ, công chức không tiếp tục công tác do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy.

Tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình và thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên. Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảm bảo sát thực tiễn, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''.

Về kết quả cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại; Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết của Ban chấp hành trung ương, Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư có sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn...

Đối với Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là các quy định phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát.

Chủ động tham gia và khẩn trương thẩm định hồ sơ nhân sự liên quan đến công tác cán bộ khi có yêu cầu, nhất là nhân sự tham gia cấp ủy bầu tại đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực phối hợp với các cơ quan giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định; không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân khi phát hiện vi phạm.

Về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V(23/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 39(22/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 38(15/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 37(07/09/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 35(25/08/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 17/8/2020(17/08/2020)
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc tại Hải Dương(07/08/2020)
Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương(30/07/2020)
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7(16/07/2020)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ hai mươi chín(13/07/2020)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp