Trang tổng hợp
English
Thứ tư, 15/07/2020 16:10PM
Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 2) năm 2019

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019; thời gian vào Chiều thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019; Địa điểm: Hội trường tầng 01- Trụ sở UBND tỉnh

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

-   Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
-   Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;
-   Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;
-   Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
-   Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;
-   Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
-   Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;
-   Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
-   Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
-    Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh;
-    Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);
-   Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).
-   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;
II.     Nội dung
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:
-    Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
-   Tờ trình về việc ban hành Quyết định phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Giai đoạn 2016-2020.(Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi tài liệu đến các đại biểu trước cuộc họp)
Thời gian: từ 13h15’ đến 14h00’.
+   Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
2. Sở Nội vụ báo cáo nội dung:
-   Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.
-   Tờ trình về Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021.
+   Thời gian: từ 14h00’ đến 14h30’.
+   Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
3.   Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
+   Thời gian: từ 14h30’ đến 15h00’.
+   Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
4. Sở Tài chính báo cáo các nội dung:
-   Tờ trình về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
-   Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020.
+   Thời gian: từ 15h00’ đến 15h30’.
+  Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Bảo Hiểm xã hội tỉnh; Hội người cao tuổi; Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi tài liệu đến các đại biểu trước cuộc họp).
+   Thời gian: từ 15h30’ đến 16h00’.
+  Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
6. Sở Công thương báo cáo các nội dung:
-   Đề nghị ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương.
-   Đề nghị ban hành “Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025” (Tài liệu đã gửi cho các đại biểu tại cuộc họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1) ngày 15/11/2019)
+   Thời gian: từ 16h00’ đến 16h30’.
+  Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh và bãi bỏ, thay thế Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
+   Thời gian: từ 16h30’ đến 17h00’.
+   Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

 

 

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công(14/07/2020)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020(13/07/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi tám năm 2020(03/07/2020)
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý II/2020(29/06/2020)
Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương(26/06/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi bảy năm 2020(25/06/2020)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2020(16/06/2020)
Giấy mời dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ(16/06/2020)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi ba năm 2020(29/05/2020)
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 (lần 2) năm 2020(25/05/2020)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp