Trang tổng hợp
English
Chủ nhật, 08/12/2019 08:36AM
Giấy mời họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 05/09/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp bàn thống nhất chủ trương, phương pháp rà soát và truy thu tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Vương Đức Sáng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - chủ trì;

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Trưởng phòng liên quan của các đơn vị nêu trên, giao Thủ trưởng các đơn vị mời;

2. Thời gian: Từ 7h30, thứ năm ngày 05 tháng 9 năm 2019.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 01, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo các dự án khu đô thị, khu dân cư đã đấu thầu, giao thầu theo:

-  Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

* Sở Xây dựng báo cáo kết quả nghiệm thu các dự án khu đô thị, khu dân đã được đấu thầu, giao thầu nêu trên.

* Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan và nhà đầu tư thực hiện các công việc nêu trên.

* Các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp. 

(các báo cáo bằng văn bản và in đủ số lượng để phục vụ cuộc họp).

Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần./.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Giấy mời tham dự hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia(06/12/2019)
Giấy mời làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(06/12/2019)
Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2019(02/12/2019)
Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi tám(22/11/2019)
Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 2) năm 2019(19/11/2019)
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi bảy(19/11/2019)
Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi sáu(08/11/2019)
Giấy mời họp làm việc với Bộ Giao thông vận tải(05/11/2019)
Giấy mời họp trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III(14/10/2019)
Giấy mời Tham dự Hội nghị trực tuyến(14/10/2019)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp