Trang tổng hợp
English
Thứ bảy, 15/08/2020 09:46AM
Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 5/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết đinh 2708/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: nội chính; ngân sách địa phương; quy hoạch; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên khoáng sản; cải cách hành chính; công tác cán bộ; công tác thanh tra; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Quân sự, Công an, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thi hành án dân sự và Trường Chính trị tỉnh. đ) Phụ trách thành phố Hải Dương, huyện Kinh Môn, Nam Sách.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, đất đai, môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học và công nghệ, công thương. Đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

 

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.

- Đề án “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020”.

- Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”.

- Đề án “Nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

- Đề án “Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Được phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND tỉnh và nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo công tác của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

e) Phụ trách huyện Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh.

g) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, kinh tế đối ngoại, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

 

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê Hải Dương, Hải quan Hải Dương và Dự trữ quốc gia khu vực Hải Hưng.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội”.

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Phụ trách huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng và Thanh Miện.

e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

 

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan báo chí của tỉnh; các tổ chức bảo hiểm, công tác ngoại vụ, tôn giáo, dân tộc, công tác hội, công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020”.

- Đề án “Đầu tư, phát triển khu di tích Côn Sơn  - Kiếp Bạc”.

- Đề án “Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020”.

- Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Phụ trách huyện Bình Giang, Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ.

e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh(06/08/2020)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh(11/03/2020)
Quy chế văn hóa công sở của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương(24/02/2020)
Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho công chức thuộc các phòng khối chuyên viên nghiên cứu(31/01/2020)
Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Tổng hợp(16/09/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Kinh tế(31/07/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Tổng hợp(28/06/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Nội chính(28/06/2019)
Phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Công nghiệp - Giao thông - Xây dựng(11/04/2019)
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức các phòng khối chuyên viên nghiên cứu, văn phòng UBND tỉnh(01/03/2018)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp