Trang tổng hợp
English
Thứ hai, 22/07/2019 23:56PM
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Ngày 16/3/2018. UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó,  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hải Dương; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình quản lý, trong đó quan tâm cập nhật các nội dung mới so với các quy định trước đây.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại kỳ họp thứ 6 (trước ngày 31/7/2018); đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do tỉnh ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế tại địa phương nhằm đồng bộ hệ thống văn bản quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép tiếp tục thực hiện một số quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh như sau:

- Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014, Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương;

-Quy định về trang bị máy móc, thiết bị dùng cho phòng phục vụ chung: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh v/v quy định thẩm quyền quyết định trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng: Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh Hải Dương;

- Quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung: Danh mục tài sản mua sắm tập trung được thực hiện theo Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính.

Các quy định khác về quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo đúng quy định tại với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

3. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; tài sản dôi dư phải được xử lý bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản công; góp phần tạo nguồn tài chính để bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác.

Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố  khẩn trương xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC; thực hiện công khai tài sản công theo đúng quy định tại Điều 121, Điều 122 và Điều 123 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; thực hiện xác định và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị mình theo đúng quy định tại Chương XI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (yêu cầu hoàn thành trong năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính).

4. Giao Sở Tài chính kịp thời xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành rà soát số liệu tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh./.

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(11/06/2019)
Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng đa phương thức(11/06/2019)
Công điện của Thủ tướng về phòng chống dịch tả lợn châu Phi(06/06/2019)
Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 201(08/05/2019)
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2019(06/05/2019)
Bảo đảm an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân(19/04/2019)
Triển khai hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019(10/04/2019)
Tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/04/2019)
Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/03/2019)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019(21/03/2019)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp