Trang tổng hợp
English
Chủ nhật, 22/04/2018 13:44PM
70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Đồng chí Hoàng Mai Khương, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Từ ngày thành lập đến nay, Văn phòng Chính phủ và hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 

         Để ghi nhận sự ra đời và phát triển của Văn phòng, năm 2001 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống của văn phòng Chính phủ; ngày 22 tháng 7 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 828/QĐ-TTg lấy ngày 28-8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.

Cùng với sự phát triển, lớn mạnh của hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước, Văn phòng UBND tỉnh đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với những thành tích hết sức vẻ vang. Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong điều kiện hòa bình các thế hệ cán bộ làm công tác Văn phòng các cơ quan hành chính trong toàn tỉnh nói chung, đội ngũ cán bộ Văn phòng Ủy ban hành chính, Ủy ban kháng chiến tỉnh Hải Dương hiện nay nói riêng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh luôn đoàn kết, thống nhất làm tốt vai trò tham mưu đắc lực cho Ủy ban hành chính, Ủy ban kháng chiến tỉnh, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định, giữ vững an ninh - chính trị và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ….

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh (khi đó  là Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh) đã kiên cường bám đất, bám dân để phục vụ Uỷ ban hành chính tỉnh, Uỷ ban kháng chiến tỉnh hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân đánh thực dân Pháp, giữ vững chính quyền cách mạng. Hòa bình lập lại, cán bộ Văn phòng đã trực tiếp tham gia công tác cải tạo công thương, cải cách ruộng đất và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm mọi điều kiện, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo quân và dân tỉnh nhà chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và xây dựng hậu phương vững chắc góp phần to lớn vào chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bước vào thời kỳ đổi mới, Văn phòng UBND tỉnh đã được kiện toàn về tổ chức bộ máy và con người, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới. Trong quá trình phát triển, nhiều đồng chí cán bộ Văn phòng đã trưởng thành, giữ cương vị cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiều địa phương, đơn vị. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh được sắp xếp gồm: Khối chuyên viên nghiên cứu (phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Tài chính - Thương mại, phòng Nông nghiệp - Tài nguyên - Môi trường, phòng Công nghiệp - Giao thông - Xây dựng, phòng Nội chính, phòng Văn xã); Khối chuyên môn (Phòng Ngoại vụ); Khối hành chính (phòng Hành chính - Tổ chức, phòng Quản trị - Tài vụ, phòng Tiếp công dân (nay là Ban Tiếp công dân của Tỉnh ủy - HĐND – UBND tỉnh) và 2 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Công báo - Tin học và Nhà khách); 4 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng sinh hoạt với Văn phòng. 

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước, những năm qua cán bộ Văn phòng UBND tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, lập thêm nhiều thành tích. Trước nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các cấp chính quyền trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Văn phòng đã tham mưu giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác; đã phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các chương trình đề án, dự án, các văn bản… để đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, Văn phòng UBND tỉnh từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng, đặc biệt là việc đưa những thành tựu, tiến bộ về công nghệ thông tin vào công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; hiện tỉnh Hải Dương được Văn phòng Chính phủ lựa chọn là 1 trong 3 tỉnh, thành phố trong cả nước để thí điểm xây dựng mô hình, hành chính Chính phủ điện tử đầu tiên tại địa phương, bảo đảm sự kết nối, liên thông về thông tin từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn; Văn phòng luôn coi trọng việc cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu để các công việc được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho các tổ chức;  duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác tham mưu, tổng hợp.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện chu đáo. Phòng Tiếp Công dân (nay là Ban Tiếp công dân) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân theo lịch trong tuần; giúp lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân hàng tháng. Trung bình mỗi năm, phòng đã xử lý trên 1600 đơn và tiếp trên 1000 lượt người dân. Ngoài ra cán bộ, công chức còn tích cực tham gia các đoàn công tác giải quyết những vụ việc phức tạp mới phát sinh để tham mưu cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, giải quyết kịp thời; tham gia các đoàn công tác của Tỉnh ủy và UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

Trong công tác đối ngoại, đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo UBND tỉnh không ngừng mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các thành phố thuộc các quốc gia trên thế giới nhằm quảng bá giới thiệu về mảnh đất, con người Hải Dương, những chủ trương của tỉnh về đầu tư, phát triển; hàng năm đã giúp lãnh đạo tỉnh đón, tiếp khoảng 100 đoàn khách nước ngoài đến hợp tác đầu tư, thăm và giao lưu hữu nghị; kêu gọi, triển khai hơn 20 dự án viện trợ phi chính phủ trên toàn tỉnh; đã làm tốt việc chuẩn bị cho các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài.

Công tác hậu cần, bảo đảm điều kiện làm việc cho lãnh đạo và cơ quan, phục vụ kịp thời hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các hội nghị của tỉnh và các buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng như các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, làm việc. Văn phòng đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đón tiếp chu đáo các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và đoàn của các tỉnh bạn.

Công tác thông tin, phát hành Công báo là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm đầu tư, đổi mới để đáp ứng kịp thời, đầy đủ việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như việc thông tin những chủ trương chính sách của tỉnh cho các tổ chức và người dân trong tỉnh, góp phần thực hiện công khai, minh bạch chính sách của địa phương trong thời kỳ hội nhập.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mà trực tiếp là UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh các thời kỳ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể Văn phòng UBND tỉnh và nhiều cán bộ của Văn phòng đã vinh dự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, năm 2003 Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen, năm 2008 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2014 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất và năm 2015 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức Trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh” nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh và đội ngũ những người làm công tác văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp làm tròn trọng trách được giao.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ Tịch ra tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và công bố thành lập 13 bộ của Chính phủ, trong đó có Bộ Nội vụ (nay là Văn phòng Chính phủ). Từ ngày thành lập đến nay, Văn phòng Chính phủ và hệ thống các cơ quan văn phòng hành chính cả nước không ngừng lớn mạnh, luôn phát huy vai trò “hạt nhân”, tham mưu giúp lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Ghi nhận sự ra đời và phát triển của Văn phòng, năm 2004 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước.

Giai đoạn từ 1945 đến năm 1954: Khi chính quyền cách mạng ra đời, Văn phòng UBND tỉnh được thành lập và có tên là Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Hải Dương, trụ sở ở Tòa công sứ cũ của Pháp (hiện nay là trụ sở Tỉnh ủy). Trong thời kỳ này, Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Hải Dương có nhiều tên gọi khác nhau: Văn phòng Ủy ban kháng chiến, Văn phòng Ủy ban hành chính kháng chiến, cơ quan Văn phòng đã di chuyển địa điểm nhiều lần (lúc đầu ở làng Kim Trang, Xã Lam Sơn, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, sau ở tại các xã Văn Hội, Kiến Quốc, Hiệp Lực, Quang Hưng, huyện Ninh Giang... Có thời kỳ 4 đến 5 ngày lại phải di chuyển một lần). Tháng 01 năm 1950 một bộ phận Uỷ ban hành chính tỉnh phải rời lên khu căn cứ của tỉnh ở Đèo Voi - Bến Tắm huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh). Ngoài bộ phận phục vụ ở cơ sở chính, Văn phòng đã cử một bộ phận di chuyển theo để kịp thời tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban hành chính tỉnh chỉ đạo kháng chiến.

Trong giai đoạn cách mạng trên, Văn phòng giúp Uỷ ban kháng chiến và Ủy ban hành chính tỉnh các công việc như: soạn thảo, in ấn các công văn, quyết định, giấy tờ... , giải quyết công việc, làm công tác giao thông liên lạc, bảo vệ hội nghị, nơi làm việc của Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính tỉnh. Với bộ máy gọn nhẹ, trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, cán bộ và nhân viên Văn phòng làm việc hết sức mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, thiếu thốn của thời chiến đã giúp Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các địa phương trong tỉnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn này.

Giai đoạn từ 1954 đến năm 1965: Hòa bình lập lại, Ủy ban hành chính tỉnh và Văn phòng chuyển về làm việc tại Toà Công Sứ sau đó chuyển về dinh Tổng đốc Hải Dương (là trụ sở hiện nay của UBND tỉnh). Trong thời gian này, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng được tăng cường. Nhiều đồng chí cán bộ có kinh nghiệm được cử giữ chức vụ Chánh Văn phòng: tháng 10 năm 1954, khi tiếp quản thị xã Hải Dương, ông Phạm Tất Đạt, Phó Chánh Văn phòng được đề bạt làm Chánh Văn phòng. Sau đó ông được điều về làm Phó Chủ nhiệm Hợp Tác xã mua bán tỉnh, ông Đồng Chí Nam, cán bộ nội chính Văn phòng, thay giữ chức Quyền Chánh Văn phòng. Năm 1955 ông Đồng Chí Nam được điều động làm nhiệm vụ cải cách ruộng đất, ông Nguyễn Hữu cầu làm Chánh Văn phòng (khoảng 6 tháng), tiếp đó ông Phạm Văn Doanh là cán bộ phụ trách nông nghiệp của Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng khoảng 1 năm thì về làm Phó Ty Tài chính, ông Đồng Chí Nam trở lại giữ quyền Chánh Văn phòng. Tháng 01 năm 1958, ông Nguyễn Kim Bảng, Hiệu phó Trường Hành chính tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng. Đến tháng 10 năm 1958, ông Nguyễn Kim Bảng được điều động sang Văn phòng Tỉnh ủy, ông Đỗ Uyên, Phó Chánh Văn phòng lên phụ trách Văn phòng. Tháng 6 năm 1959, ông Hà Kiều, Bí thư huyện Ninh Giang được điều về làm Chánh Văn phòng, tháng 01 năm 1960, ông Hà Kiều được điều động và bổ nhiệm làm Viện phó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ông Đồng Chí Nam được quyết định giữ chức Chánh Văn phòng. Tháng 5 năm 1963, ông Nguyễn Huy Phú, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Giang về làm Chánh Văn phòng.

Trong thời kỳ này, ngoài các nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng như: công tác biên tập, thông tin tổng hợp, hành chính - quản trị, tài chính… nhiều cán bộ, thư ký vụ Văn phòng còn trực tiếp tham gia cải cách ruộng đất, sửa sai, xây dựng hợp tác xã, đi dân công, làm thủy lợi, tham gia giảng dạy bổ túc văn hóa, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao….

Giai đoạn từ 1965 đến năm 1997: Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Văn phòng cùng với Uỷ ban hành chính tỉnh sơ tán nhiều lần, ở nhiều địa phương; thời kỳ đầu sơ tán về xã Tứ Minh (nay là phường Tứ Minh) thành phố Hải Dương, sau đó về xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, xã Thạch Khôi (nay là phường Thạch Khôi) thành phố Hải Dương. Trong thời kỳ này, ngoài việc phải bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng còn phải bảo đảm việc chuyển phát công văn, tài liệu của Ủy ban hành chính tỉnh một cách kịp thời, bí mật, không để thất thoát, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành quân và dân trong tỉnh đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và phát triển sản xuất. Từ năm 1968 đến nay, trụ sở  của Văn phòng tại số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Ngày 26 tháng 01 năm 1968, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH phê chuẩn hợp nhất hai tỉnh Hải Dương Hưng Yên thành Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng. Văn phòng thời kỳ này tên là Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng, ông Nguyễn Văn Lung là Chánh Văn phòng và có 03 Phó Chánh Văn phòng là ông Trần Đình Hoạt, ông Lê Hữu Độ và ông Nguyễn Đức Sơn. Năm 1978 ông Nguyễn Văn Lung được điều động và bổ nhiệm làm giám đốc Ngoại thương, ông Phạm Văn Nhận được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, năm 1987 ông Nguyễn Hữu Phẩm được đề bạt Chánh Văn phòng, ông Phạm Văn Nhận làm ủy viên thư ký. Trong thời kỳ này, ngoài việc tham mưu cho Ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo điều hành hoạt động thường xuyên của tỉnh; cán bộ, nhân viên Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh đã trực tiếp tham mưu, giúp Ủy ban hành chính tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất hai tỉnh.

Trong 28 năm hợp nhất tỉnh, Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng (sau này là Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong tham mưu, giúp việc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh. Đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hải Hưng luôn đoàn kết, đề cao trách nhiệm, trung thực, rèn luyện phẩm chất, lối sống, tác phong công tác, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, được các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tin tưởng và đánh giá cao.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay: Ngày 06 tháng 11 năm 1996 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã phê chuẩn việc tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương  Hưng Yên. Ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Hải Dương được tái lập. Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được thành lập, ông Nguyễn Văn Uyên được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng. Năm 1998 Văn phòng UBND tỉnh đổi thành Văn phòng HĐND  UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Uyên là Chánh văn phòng đến năm 2000. Từ năm 2001, ông Phạm Văn Hoàn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng và đảm nhiệm cương vị này đến năm 2010. Tháng 6 năm 2004 Văn phòng HĐNDUBND tỉnh được tách ra thành Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND & Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ tháng 3 năm 2010 đến nay, Ông Hoàng Mai Khương, Tỉnh ủy viên được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Hiện nay, Văn phòng có tổng số 66 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và 05 Phó chánh Văn phòng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chưc có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 34,5%, trình độ đại học chiếm 39,7%; trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 25,8%. Cán bộ, công chức, viên chưc và người lao động đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong xử lý công việc hàng ngày, cán bộ lãnh đạo Văn phòng tích cực ứng dụng các thành tựu về công nghệ thông tin vào hoạt động tham mưu, tổng hợp. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh được sự giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ đã là địa phương đầu tiên trong cả nước ứng dụng hệ thống phần mềm “quản lý văn bản và quản lý hồ sơ công việc” bảo đảm kết nối thông suốt từ Văn phòng Chính phủ tới tỉnh, huyện và đang tiếp tục triển khai đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Về Công tác cải cách hành chính: Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Văn phòng đã từng bước tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào các lĩnh vực của công tác tham mưu, giúp việc cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Về Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Là đơn vị được giao trực tiếp quản lý Ban Tiếp công dân của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Văn phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định. Hàng năm tiếp nhận, phân loại và xử lý trên 1600 đơn, thư và tiếp trên 1000 lượt người dân đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham gia các đoàn công tác của tỉnh trực tiếp giải quyết những vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài; giải quyết sớm, dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu kiện đông người, vượt cấp để bảo đảm ổn định tình hình địa phương.

Về công tác đối ngoại: Đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các thành phố, địa phương thuộc các quốc gia trên thế giới; quảng bá giới thiệu về mảnh đất, con người Hải Dương, những chủ trương của tỉnh về đầu tư, phát triển; hàng năm đã giúp lãnh đạo tỉnh đón, tiếp hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến hợp tác đầu tư và giao lưu hữu nghị; kêu gọi, triển khai nhiều dự án viện trợ phi chính phủ; đã làm tốt việc chuẩn bị cho các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài.

Công tác hậu cần, kỹ thuật: Luôn bảo đảm điều kiện làm việc cho lãnh đạo và cơ quan, phục vụ kịp thời hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, các hội nghị của tỉnh, các buổi làm việc của UBND tỉnh với các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng như các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, làm việc. Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đón tiếp chu đáo các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đoàn của các tỉnh bạn.

Công tác thông tin, phát hành Công báo đã được quan tâm đầu tư, đổi mới để đáp ứng kịp thời, đầy đủ việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như thông tin kịp thời những chủ trương chính sách của tỉnh cho các tổ chức và người dân trong tỉnh, góp phần thực hiện công khai, minh bạch chính sách của địa phương trong thời kỳ hội nhập.

           Cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội; từ năm 1995 đến nay, Văn phòng nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hiệp tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang; hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tổ chức gặp mặt động viên các cháu là con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng chăm ngoan, học giỏi.

           Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau, Văn phòng UBND tỉnh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc của UBND tỉnh trong quản lý và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã vun đắp truyền thống tốt đẹp của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương là: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng luôn quan tâm chăm lo học tập nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

            Với sự nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong 70 năm qua các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đã được Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đó là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực và hiệu quả của Văn phòng UBND tỉnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Tỉnh ủy tng Bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng.

                                                                Đồng chí Hoàng Mai Khương

                                     Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

                                                

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3(07/03/2018)
Thăm hỏi chúc tết mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Hiệp(13/02/2018)
Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018(08/02/2018)
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2018(06/02/2018)
Đại hội công đoàn lần thứ XX Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh(23/10/2017)
Gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Văn phòng UBND tỉnh(25/08/2017)
Thông báo về tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước(21/08/2017)
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng(27/07/2017)
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chúc mừng trung tâm Công nghệ Thông tin nhân ngày Báo chí Việt Nam(21/06/2017)
Đoàn đại biểu thành phố Tế Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Hải Dương(03/05/2017)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp