Trang tổng hợp
English
Thứ sáu, 19/10/2018 11:55AM
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Dương Thái ký  ban hành chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:  Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

Các Sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý khi có vi phạm. Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo quy định, coi trọng và nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp giải quyết các trường hợp khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, ngay tại mỗi địa phương, đơn vị, hạn chế tối đa việc công dân tập trung đông người kéo lên Tỉnh, lên Trung ương khiếu kiện; Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo về thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện dứt điểm những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết đơn, thư do Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội,Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh chuyển;

 Các cấp ủy đảng và chính quyền phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và nhân dân giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động với phương châm "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin", phát huy vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân. Bảo đảm an ninh, trật tự trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan truyền thông cần sắp xếp, tăng thời lượng chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để dư luận hiểu đúng về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(12/10/2018)
Thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương(04/10/2018)
Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam(10/09/2018)
Tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác giáo dục nghề nghiệp(27/08/2018)
Phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2018(10/08/2018)
Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2018(10/08/2018)
Giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế(01/08/2018)
Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng(18/07/2018)
Thủ tướng chỉ thị về phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất(17/07/2018)
Tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp(04/07/2018)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp