Trang tổng hợp
English
Thứ sáu, 22/06/2018 20:00PM
Tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 5/CT-UBND, về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCTT & TKCN năm 2016, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2017 sát với tình hình thực tế; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, thực hiện kế hoạch, phương án ngay tại cơ sở theo phương châm "bốn tại chỗ". Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng ngừa, ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là do các năm gần đây không có bão, lũ lớn.

2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các sở ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức tập huấn, tập dượt cho các lực lượng tham gia thực hiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp.

3. Nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy trong ứng phó với thiên tai. Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, trực ban và báo cáo theo quy định.

4. Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của các địa phương, các ngành theo phương châm "bốn tại chỗ"; tăng cường công tác trực ban, phương tiện, thiết bị để đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo phòng chống thiên tai kịp thời, chính xác.

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn được phân công phụ trách. Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT & TKCN của huyện, thành phố, thị xã để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai xảy ra, chú trọng việc bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để huy động kịp thời khi có yêu cầu.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là huyện):

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác tu bổ đê điều, thủy lợi nội đồng, các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo chất lượng, kịp đưa công trình vào phòng, chống thiên tai năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều, thủy lợi nội đồng, các công trình phòng chống thiên tai khác, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng, sự cố phát sinh.

- Trên cơ sở kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2017 của địa phương, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ cho từng vị trí công trình phòng, chống thiên tai xung yếu. Ngoài số lượng vật tư, phương tiện chuyên dùng hiện có trên địa bàn cần có kế hoạch huy động vật tư trong dân (kể cả vật tư, phương tiện, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn).

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án hậu phương; phương án tìm kiếm cứu nạn; phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão; phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

- Tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, phát hiện kịp thời các sự cố đê điều để xử lý ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt việc thống kê, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra, xác định kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của các loại thiên tai theo đúng các quy định hiện hành.

- Tăng cường việc xử lý chống khai thác cát trái phép; kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trong xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện quản lý.

- Tổ chức thực hiện tốt việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền của tỉnh.

6. Các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan, Đoàn thể của tỉnh:

6.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đê điều đảm bảo thời gian theo quy định. Hướng dẫn các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều trước lũ và xây dựng các phương án: bảo vệ trọng điểm; hộ đê; hậu phương; phòng, chống úng, lụt và khắc phục hậu quả lụt, bão; đối phó với bão mạnh, siêu bão; ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai...

- Xây dựng phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi sau thiên tai và tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động số 1715/KHHĐ-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện thực hiện phong trào "xây dựng đê kiểu mẫu", "hạt quản lý đê điển hình" trên địa bàn.

6.2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai.      

- Chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khi các tình huống thiên tai xảy ra; đẩy mạnh tập huấn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo chủ động ứng phó với mọi tình huống và quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

6.3. Công an tỉnh: Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khi thiên tai xảy ra. Phối hợp với chính quyền các địa phương, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong việc cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý các vi phạm đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép trên các tuyến sông.

6.4. Sở Giao thông Vận tải: Chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai; bố trí vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng cứu cầu, đường, bến phà... bị hư hỏng do thiên tai; Có kế hoạch bố trí phương tiện vận tải của ngành và của đơn vị vận tải khác trong tỉnh sẵn sàng huy động phục vụ ứng cứu sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công tác di dời dân khi xuất hiện hình thái thiên tai cực đoan. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

6.5. Sở Y tế: Chuẩn bị thuốc dự phòng, phương tiện cấp cứu và cán bộ y tế để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trong mùa lũ, bão; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các bệnh dịch. Tổ chức một số đội y tế xung kích với biên chế, phương tiện, thiết bị và cơ số thuốc phù hợp sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khi được điều động phục vụ ứng cứu đê, cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế, bệnh viện các huyện tổ chức các đội y tế xung kích để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

6.6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Nắm chắc lực lượng lao động của các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn để chủ động huy động nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khi có yêu cầu. Chủ trì cùng các ngành, các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả, cứu trợ xã hội...

6.7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục về đất đai khi phải sử dụng đất để xử lý các sự cố về đê điều, thủy lợi, tổ chức các đội xung kích để xử lý môi trường sau thiên tai xảy ra. Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép trên các tuyến sông.

- Xây dựng và triển khai Phương án ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sạt, sụt lún đất. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các tình huống và biện pháp ứng phó khi xảy ra động đất, sạt lở đất.

6.8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các Doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai; Xây dựng qui định chế độ ưu tiên về thông tin, truyền tin, các dịch vụ bưu chính phục vụ phòng, chống thiên tai đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác, thông suốt trong mọi tình huống. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về đê điều, kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tới cộng đồng.

6.9. Sở Tài chính: Cân đối, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, xử lý khẩn cấp sự cố đê điều, tìm kiếm cứu nạn và công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

6.10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nắm chắc vật tư, phương tiện, thiết bị của các Ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ, Nhà máy đóng trên địa bàn và chịu trách nhiệm huy động theo lệnh điều động đến vị trí có yêu cầu sử dụng được nhanh nhất, kịp thời phục vụ xử lý ứng cứu sự cố thiên tai.

6.11. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các địa phương, các ngành phân loại, đánh giá, xác định mức độ an toàn của các công trình phục vụ di dân tránh bão khi cần thiết và việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng mới các công trình nhằm an toàn đối phó với bão và các loại thiên tai khác.

6.12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, các địa phương, các ngành để thông tin kịp thời, chính xác về tình hình diễn biến của thiên tai và chỉ đạo của tỉnh trong công tác chuẩn bị, đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

6.13. Các Doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi, hồ, đập do công ty quản lý phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai, chú ý đánh giá, xây dựng phương án tổ chức thực hiện bảo vệ cống sông Hương (huyện Thanh Hà); phối hợp cùng UBND thị xã Chí Linh đánh giá, xây dựng phương án bảo vệ an toàn các hồ, đập.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải an toàn, hiệu quả để phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh kinh tế. Chủ động đánh giá, xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ các cống lớn như Cầu Xe, An Thổ, Âu thuyền Cầu Cất, các vị trí xung yếu và chủ trì xây dựng, thực hiện phương án phối hợp với các địa phương bảo vệ hệ thống đê sông trục Bắc Hưng Hải.

6.14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão; có phương án ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm phục vụ chống úng, chống hạn.

6.15. Đài khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo đặc biệt dự báo sớm, chính xác các diễn biến thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác chỉ huy, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

6.16. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn chủ động tổ chức lực lượng phụ nữ, thanh niên tham gia công tác PCTT & TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai và phổ biến các kiến thức về phòng, tránh thiên tai tới hội viên.

6.17. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018(15/05/2018)
Tăng cường thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.(10/05/2018)
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018(12/04/2018)
Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020(12/04/2018)
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018(20/03/2018)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp(19/03/2018)
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi năm 2018(16/03/2018)
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.(16/03/2018)
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018(01/03/2018)
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(23/02/2018)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp