Trang tổng hợp
English
Chủ nhật, 22/04/2018 13:47PM
Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017
ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ ANTT năm 2017; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp và thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung công tác sau đây:

Tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; Các cấp, các ngành và các địa phương tăng cường quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác bảo vệ ANTT. Xác định rõ công tác bảo vệ ANTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.

Xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước, của địa phương, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế tại Hải Dương, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tốt công tác nắm, dự báo và phân tích, đánh giá tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự” để chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nắm chắc tình hình, phát hiện âm mưu khủng bố từ xa, từ sớm; tập trung xử lý, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Siết chặt việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ.

Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh kinh tế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm minh số đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và tội phạm mạng. Thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật và phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền và tăng cường quản lý trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, rà soát, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng báo chí chống phá Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang thông tin điện tử có nội dung phản động.

Rà soát, bổ sung, xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung phát hiện những sơ hở trong quản lý, điều hành kinh tế để tham mưu với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để chuyển hóa về chính trị, lũng đoạn về kinh tế; hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là hành vi “chuyển giá”, trốn thuế, xâm hại an ninh môi trường.

Chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tập trung thực hiện đối sách với số đối tượng khiếu kiện có quan hệ, nhận tài trợ, chỉ đạo của các đối tượng phản động lưu vong. Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT tại các khu công nghiệp; đề xuất và chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện, các vụ đình công, lãn công, những vấn đề phức tạp có liên quan đến tôn giáo, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp và phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, chống phá gây mất ổn định chính trị; triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phát triển đạo trái phép.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm theo chuyên đề, hệ, loại đối tượng, trước mắt mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tập trung phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” dưới hình thức cầm đồ, siết nợ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; triệt phá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, không để lọt tội phạm, không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan, sai.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giam giữ và cải tạo phạm nhân; hạn chế thấp nhất việc can, phạm nhân trốn, tự sát, chết không rõ nguyên nhân. Tổ chức tốt công tác đặc xá năm 2017. Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm 02 năm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020. Tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại công trình giao thông, cản trở giao thông, tấn công Cảnh sát giao thông trong khi thi hành công vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ lớn; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tập trung tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân.

Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và diễn tập các kế hoạch, phương án tác chiến chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT. Tăng cường lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn gây ra.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đa dạng hoá các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự phòng ngừa, đi đôi với nhân rộng các mô hình, gương điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các Sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho số cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, lực lượng Công an xã; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới, để phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Đưa công tác giữ gìn ANTT trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, vi phạm của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm túc trách nhiệm liên đới của thủ trưởng trực tiếp để cán bộ, chiến sỹ sai phạm nghiêm trọng.

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo vệ ANTT năm 2017, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT. Bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp cần tập trung chỉ đạo nhằm tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

 

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018(12/04/2018)
Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020(12/04/2018)
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018(20/03/2018)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp(19/03/2018)
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi năm 2018(16/03/2018)
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.(16/03/2018)
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018(01/03/2018)
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(23/02/2018)
Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018(30/01/2018)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Mậu Tuất 2018(11/01/2018)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp