Trang tổng hợp
English
Chủ nhật, 22/04/2018 13:43PM
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2016, UBND ban hành công văn 3228/UBND-VP gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bánhàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động bán hàng đa cấp được chính thức thừa nhận tại Việt Nam từ năm 2005. Hơn 10 năm qua, bán hàng đa cấp đã có những bước phát triển, trở thành một trong những phương thức bán lẻ phổ biến với sự tham gia phân phối của hàng trăm nghìn người với nhiều mặt hàng.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và kinh doanh đa cấp biến tướng diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu:

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường tỉnh thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh; chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hóa được sản xuất, gia công trên địa bàn tỉnh;Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và kinh doanh đa cấp trái phép;

Kiểm tra, giám sát và thông tin đến các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở có liên quan để cùng tham gia giám sát các hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp nhằm hạn chế các doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp bất chính lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các Sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

Sở Tư pháp: Tăng cường phối hợp, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Công Thương rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong quá trình sản xuất, gia công, sang chai, chiết xuất, đóng gói, nhập khẩu kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương:  Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các quy định khác có liên quan;

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về hoạt động bán hàng đa cấp; tăng cường tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp; Phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác trên địa bàn, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo;

Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn để từ đó tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018(12/04/2018)
Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020(12/04/2018)
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018(20/03/2018)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp(19/03/2018)
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi năm 2018(16/03/2018)
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.(16/03/2018)
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018(01/03/2018)
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(23/02/2018)
Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018(30/01/2018)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Mậu Tuất 2018(11/01/2018)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp