Trang tổng hợp
English
Thứ sáu, 17/08/2018 17:53PM
Kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo

Sáng 01/8/2017, Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện lập hồ sơ địa chính; đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Ninh Giang. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, với mục đích triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo được xác định là cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh, đưa công tác quản lý, sử dụng đất tôn giáo đi vào nề nếp, sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo (CSTG) được xác nhận là CSTG hợp pháp đang sử dụng đất, tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định; cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất, nhằm sử dụng đất hiệu quả, thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất đai. Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu việc cấp Giấy chứng nhận phải đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; Các CSTG hợp pháp trên địa bàn tỉnh đang sử dụng đất thực hiện kê khai quá trình sử dụng đất, lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN theo quy định của  pháp luật đất đai hiện hành; Các cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các CSTG hợp pháp thực hiện kê khai, lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp GCN theo quy định.  Thời gian thực hiện trong năm 2017.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Ninh Giang. Đến nay, đơn vị tư vấn đã triển khai, hoàn thiện công tác đo đạc hiện trạng sử dụng đất cho 91/92 cơ sở tôn giáo với 96 điểm sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 30/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện được 81 bộ hồ sơ của 81 cơ sở tôn giáo. Trong đó, tham mưu trình UBND tỉnh cấp GCNQSD đất cho 53 CSTG, với 53 điểm sử dụng đất, đạt 65,4%; Số CSTG có toàn bộ diện tích phát sinh và sử dụng đất sau thời điểm 01/7/2004 chưa cấp GCN phải hoàn thiện thủ tục giao đất bổ sung theo quy định là 28 cơ sở, chiếm 34,6% CSTG.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng đã thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên BCĐ cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ; thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn công tác lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN cho các CSTG trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ tỉnh, Ban Chỉ đạo của huyện Ninh Giang và các cơ quan chuyên môn của các cấp trong thời gian qua, với lượng thời gian ngắn, tuy chưa hoàn thành dứt điểm công tác cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo huyện làm điểm Ninh Giang nhưng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất cho các CSTG huyện Ninh Giang đã đạt được kết quả tốt.

Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh là rất lớn. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành luôn bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh trong công tác quản lý đất đai nói chung, công tác cấp Giấy chứng nhận nói riêng; đặc biệt phải coi việc cấp Giấy chứng nhận cho các CSTG là nhiệm vụ chính trị của các địa phương để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm quản lý sử dụng đất tôn giáo hiệu quả, đưa công tác quản lý sử dụng đất tôn giáo vào nền nếp. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, khu dân cư, các cơ sở tôn giáo nhận thức đúng về lợi ích của công tác cấp Giấy chứng nhận cho các CSTG. BCĐ cấp huyện cần xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận cụ thể, chi tiết, khoa học; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của các cơ sở tôn giáo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các CSTG  khi thực hiện; Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự thực hiện cho các địa phương; Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra trong thực hiện đo đạc, lập, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận đối với lĩnh vực tôn giáo, tránh việc sai sót trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong ngành khẩn trương rà soát, kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và quyết tâm triển khai thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đối với huyện Ninh Giang: Ban chỉ đạo cần tập trung hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; chỉ đạo thực hiện giải quyết dứt điểm các CSTG chưa thống nhất, chưa công nhận và ký hồ sơ đất đai phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo vừa được UBND tỉnh giao bổ sung.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp