Trang tổng hợp
English
Thứ bảy, 21/04/2018 22:25PM
VĂN BẢN SAO LỤC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

 

Trang 1/4: 1  2  3  4

  

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

THÔNG TƯ

53/2015/TT-BTC

21/04/2015

Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/20163 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GĐK và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

54/2015/TT-BTC

21/04/2015

Bộ Tài chính

Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

11/2015/TT-BGTVT

20/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng

52/2015/TT-BTC

17/04/2015

Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới

51/2015/TT-BTC

17/04/2015

Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

07/2015/TT-BGDĐT

16/04/2015

Bộ Giáo dục và ĐT

Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình XD, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

02/2015/TT-BKHĐT

16/04/2015

Bộ Kế hoạch và ĐT

Hướng dẫn về công bố thông tin của Công ty TNHH MV do nhà nước làm chủ sở hữu

07/2015/TT-BKHCN

15/04/2015

Bộ Khoa học và CN

Quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

10/2015/TT-BGTVT

15/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô

04/2015/TT-BTP

15/04/2015

Bộ Tư pháp

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

08/2015/TT-BGTVT

14/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc

49/2015/TT-BTC

14/04/2015

Bộ Tài chính

Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu ch ính của doanh nghiệp được chỉ định

48/2015/TT-BTC

13/04/2015

Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

47/2015/TT-BTC

10/04/2015

Bộ Tài chính

Quy định về thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

07/2015/TT-BGTVT

07/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

45/2015/TT-BTC

07/04/2015

Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP Hà Nội

46/2015/TT-BTC

07/04/2015

Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cs tra

17/2015/TT-BTNMT

06/04/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Quy định việc XD và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản

04/2015/TT-BXD

03/04/2015

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thi hành một số điều củ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

02/2015/TT-BXD

02/04/2015

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

06/2015/TT-BGTVT

02/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ

06/2015/TT-BYT

31/03/2015

Bộ Y tế

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

11/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

Bộ Tài nguyên và môi trường

Vv/ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê môi trường

12/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

13/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/2015/TT-BVHTTDL

30/03/2015

Bộ Văn hóa TT và DL

Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế

05/2015/TT-BGTVT

30/03/2015

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị

44/2015/TT-BTC

30/03/2015

Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2018

42/2015/TT-BTC

27/03/2015

Bộ Tài chính

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

41/2015/TT-BTC

27/03/2015

Bộ Tài chính

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính v/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

05/2015/TT-BCT

27/03/2015

Bộ Công thương

Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vưc thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

06/2015/TT-BKHCN

26/03/2015

Bộ Khoa học và CN

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở KH&CN thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/2015/TT-BNNPTNT

26/03/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

10/2015/TT-BTNMT

25/03/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng

39/2015/TT-BTC

25/03/2015

Bộ Tài chính

Quy định về giá trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

09/2015/TT-BTNMT

23/03/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

36/2015/TT-BTC

23/03/2015

Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ thuật và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13,71.14,71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu

35/2015/TT-BTC

19/03/2015

Bộ Tài chính

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia

12/2015/TT-BLĐTBXH

16/03/2015

Bộ Lao động Thương binh và XH

Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu ký; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bộ giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

31/2015/TT-BTC

12/03/2015

Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các ỏổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

11/2015/TT-BLĐTBXH

11/03/2015

Bộ Lao động Thương binh và XH

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và XH

02/2015/TT-BKHCN

06/03/2015

Bộ Khoa học và CN

Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

07/2015/TT-BTNMT

26/02/2015

Bộ Tài nguyên và MT

Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty nông, lâm nghiệp

02A/2015/TT-BTP

23/02/2015

Bộ Tư pháp

Hướng dân thi hành một số điều của NĐ số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiế một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

QUYẾT ĐỊNH

1386/QĐ-BGTVT

21/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

V/v thành lập Nhóm công tác liên ngành đễ hỗ trợ đàm phán, thực hiện Dự án đầu tư XD công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT

302/QĐ-BNV

20/04/2015

Bộ Nội vụ

V/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo QĐ óố 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

1385/QĐ-BGTVT

17/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu vận tả đường thủy nội địa đến năm 2020

722/QĐ-BTP

17/04/2015

Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành NĐ số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3667/QĐ-BCT

16/04/2015

Bộ Công thương

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

1260/QĐ-BGDĐT

15/04/2015

Bộ Giáo dục và ĐT

V/v cho phép thành lập Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

1262/QĐ-BNN-TCTL

15/04/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số hạng mục giai đoạn I thuộc dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 tỉnh Hải Dương

1263/QĐ-BNN-TCTL

15/04/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án đầu tư XD Trạm bơm Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh HD Dự án "Tăng cường Quản lý thủy lợi và cải tạo các Hệ thống thủy nông" Do ADB và AFD tài trợ (ADB5)

1360/QĐ-BYT

14/04/2015

Bộ Y tế

V/v thành lập Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Y tế

3491/QĐ-BCT

13/04/2015

Bộ Công thương

V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

1238/QĐ-BGTVT

09/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

V/v phê duyệt kết quả chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư XD công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức BOT

1122/QĐ-BNN

07/04/2015

Bộ nông nghiệp và PTNT

Vv/ công bố thủ tục hành chính tháy thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và PTNT

615/QĐ-BTC

06/04/2015

Bộ Tài chính

V/v phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015

647/QĐ-BKHCN

06/04/2015

Bộ Khoa học và CN

V/v thay đổi thành viên BCĐ Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

3192/QĐ-BCT

03/04/2015

Bộ công thương

V/v ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí óố 4 về điện nông thôn trong bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới

3192/QĐ-BCT

03/04/2015

Bộ công thương

V/v ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí óố 4 về điện nông thôn trong bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới

662/QĐ-BTP

03/04/2015

Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015

691/QĐ-BTNMT

31/03/2015

Bộ Tài nguyên và MT

V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư XD công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT

1069/QĐ-BGDĐT

31/03/2015

Bộ Giáo dục và ĐT

V/v thành lập Trường Cao đẳng Thống kê II

575/QĐ-BTC

30/03/2015

Bộ Tài chính

V/v công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

2945/QĐ-BCT

27/03/2015

Bộ Công thương

V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hết hiệu lực thi hành

945/QĐ-BGDĐT

27/03/2015

Bộ Giáo dục và ĐT

V/v đính chính Thông tư óố 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng

948/QĐ-BGTVT

23/03/2015

Bộ Giao thông vận tải

V/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng, theo hình thức Hợp đồng BOT

599/QĐ-BGDĐT

27/02/2015

Bộ Giáo dục và ĐT

V/v đổi tên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến thành Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

587/QĐ-BYT

12/02/2015

Bộ Y tế

V/v đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, Tài chính và Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

118/QĐ-LĐTBXH

20/01/2015

Bộ Lao động Thương binh và XH

V/v Ban hành Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2015

Chỉ thị

06/CT-BCT

20/04/2015

Bộ Công thương

V/v đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công thương năm 2015-2016

05/CT-BGTVT

03/04/2015

Bộ Giao thông vận tải

V/v chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa

2491/CT-BNN-TCTL

27/03/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT

V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013
VĂN BẢN SAO LỤC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/8/2012 đến ngày 26/8/2012
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp