Trang tổng hợpCải cách hành chính
English
Chủ nhật, 26/04/2015 08:13AM
VĂN BẢN SAO LỤC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Trang 1/4:  1  2  4

     

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

THÔNG TƯ

79/2013/TT-BTC

07/6/2013

Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

78/2013/TT-BTC

07/6/2013

Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp GCN đủ điều kiến kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp GCn đăng ký hành nghề kiểm toán

17/2013/TT-BYT

06/6/2013

Bộ Y tế

Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện

75/2013/TT-BTC

04/6/2013

Bộ Tài chính

Hướng dẫn chi tiế về hoạt động kinh doanh xổ số

76/2013/TT-BTC

04/6/2013

Bộ Tài chính

Hướng dẫn v.v thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

77/2013/TT-BTC

04/6/2013

Bộ Tài chính

thông tư v/v quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

10/2013/TT-BCT

30/5/2013

Bộ Công thương

Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

12/2013/TT-BGTVT

30/5/2013

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư XD công trình giao thông

73/2013/TT-BTC

29/5/2013

Bộ Tài chính

Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

09/2013/TT-BTNMT

28/5/2013

Bộ Tài nguyên và môi trường

Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biểu

11/2013/TT-BTNMT

28/5/2013

Bộ Tài nguyên và môi trường

Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên & môi trường

07/2013/TT-BLĐTBXH

24/5/2013

Bộ Lao động TBXH

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công các xã hội xã, phường, thị trấn

26/2013/TT-BNNPTNT

22/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về quản lý giống thủy sản

06/2013/TT-BLĐTBXHKL

23/5/2013

Bộ Lao động TBXH

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp; sửa chữa máy thi công xây dựng kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển công nghiệp chế tạo thiết bị cơ khí, chế tạo vỏ tàu

71/2013/TT-BTC

23/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại biểu thuế suất khẩu

70/2013/TT-BTC

22/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

69/2013/TT-BTC

21/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân việt Nam

65/2013/TT-BTC

17/5/2013

Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

08/2013/TT-BTNMT

16/5/2013

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

07/2013/TT-BXD

15/5/2013

Bộ Xây dựng

Thông tư hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở thwo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của chính phủ

11/2013/TT-NHNN

15/5/2013

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

05/2013/TT-BLĐTBXH

15/5/2013

Bộ Lao động TBXH

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

12/2013/TT-BTTTT

13/5/2013

Bộ Thông tin truyền thông

Thông tư hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

11/2013/TT-BTTTT

13/5/2013

Bộ Thông tin truyền thông

thông tư danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch

06/2013/TT-BXD

13/5/2013

Bộ Xây dựng

thông tư hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

03/2013/TT-TTCP

10/5/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

25/2013/TT-BNNPTNT

10/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ_CP ngày 31/3/2010 của chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ_CP ngày 20/6/2012 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

61/2013/TT-BTC

09/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

10/2013/TT-BGTVT

08/5/2013

Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

58/2013/TT-BTC

08/5/2013

Bộ Tài chính

Thông tư sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

59/2013/TT-BTC

08/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho Hải quan

08/2013/TT-BGTVT

06/5/2013

Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 ...

14/2013/TT-BYT

06/5/2013

Bộ Y tế

thông tư hướng dẫn khám sức khỏe

55/2013/TT-BTC

06/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện đề án xaayd ựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến 2015, định hướng đến 2020

24/2013/BNNPTNT

06/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

56/2013/TT-BTC

06/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư sửa đổi thuế suất xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhioms 44.02 trong biểu thuế xuất khẩu

23/2013/BNNPTNT

04/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

thông tư quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

53/2013/TT-BTC

04/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rác, quốc lộ 1A tỉnh Hà tĩnh

54/2013/TT-BTC

04/5/2013

Bộ Tài chính

thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

04/2013/TT-BVHTTDL

03/5/2013

Bộ Văn hóa Thể thao &DL

Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa

07/2013/TT-BGTVT

03/5/2013

Bộ Giao thông vận tải

Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe

QUYẾT ĐỊNH

1578/QĐ-BGTVT

10/6/2013

Bộ Giao thông vận tải

V/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ

1446/QĐ-BKHCN

10/6/2013

Bộ Khoa học công nghệ

V/v phân công cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia

3932/QĐ-BCT

14/6/2013

Bộ Công thương

V/v công bố danh mục văn bản QPPL do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

1950/QĐ-BYT

06/6/2013

Bộ Y tế

V/v phê duyệt kế hoạch phát triển và sử dụng vắc xin cúm, giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030

1258/QĐ-BNN-KHKCN

04/6/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng điểm giai đoạn 2013 - 2020

3582/QĐ-BCT

03/6/2013

Bộ Công thương

Phê duyệt "q uy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

1230/QĐ-BNN-BVTV

30/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vu chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

1229/QĐ-BNN-BVTV

30/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

1259/QĐ-BTC

30/5/2013

Bộ Tài chính

Quyết định v/v công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013

817/QĐ-BLĐTBXH

28/5/2013

Bộ Lao động TBXH

V/v đính chính Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động TBXH

1840/QĐ-BGDĐT

24/5/2013

Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

1171/QĐ-BTP

22/5/2013

Bộ Tư pháp

V/v ban hành kế hoạch sơ kết thi hành Luật quốc tịch VN năm 2008

784/QĐ-LĐTBXH

21/5/2013

Bộ Lao động TBXH

Quyết định phê duyệt danh sách 40 trường công lập để taapjt rung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến 2020

1126/QĐ-BNN-BVTV

20/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định v/v đính chính quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV ngày 05/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công bố thủ tục hành chính trong thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/1/2012

1173/QĐ-BTC

21/5/2013

Bộ Tài chính

V/v. đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

1147/QĐ-BTP

16/5/2013

Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành kê shoachj năm 2013 triên rkhai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt nam đến 2020, dịnh hướng đến 2030

1738/QĐ-BVHTTDL

13/5/2013

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Quyết định phe duyệt chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 tầm nhìn đến 2030

749/QĐ-BLĐTBXH

13/5/2013

Bộ Lao động TBXH

Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012

1076/QĐ-BTP

10/5/2013

Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành đề án phát triển và tăng cương năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020

1518/QĐ-BYT

06/5/2013

Bộ Y tế

Quyết định v/v phân công công việc của Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ Y tế

1665/QĐ-BVHTTDL

06/5/2013

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Quyết định phê duyệt kế hoạch liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng triển lãm ảnh và tọa đàm các xã xây dựng nông thôn mới năm 2013

524/QĐ-BNV

03/5/2013

Bộ Nội vụ

Quyết định phê duyệt phương án điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CHỈ THỊ

1965/CT-BNN-TT

13/6/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

V/v đẩy nhanh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo môi hình "cánh đồng mẫu lớn"

12/CT-BCT

03/6/2013

Bộ Công thương

chỉ thị v/v triển khai thực hiện chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của thủ tướng chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2013

11/CT-BCT

24/5/2013

Bộ Công thương

chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia

97/CT-BVHTTDL

13/5/2013

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Chỉ thị v/v tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030

1497/CT-BNN-PC

06/5/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chỉ thị tăng cường triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật chi người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016

 

Trang 1/4:  1  2  4  
 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/8/2012 đến ngày 26/8/2012
VĂN BẢN SAO LỤC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Sơ đồ tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ
Sao lục Bộ ngành TW
TP Hải Dương: Tăng cường quản lý trật tự đô thị
Các dự án đầu tư nước ngoài về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
Lịch sử phát triển tỉnh Hải Dương
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Hát về Hải Dương
TIN ẢNH

Chiều 24-11, tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh (Nam Sách), lực lượng kiểm tra liên ngành đã tiến hành tiêu hủy hơn 100 mặt hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... bằng phương pháp thân thiện với môi trường

Trang chủ|Hỏi đáp