Trang tổng hợp
English
Thứ bảy, 21/04/2018 22:26PM
Tiêu chí và thủ tục đề nghị cấp thẻ ABTC

Tiêu chí xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) theo tiêu chí chung của chương trình ABTC, tiêu chí của Việt Nam, và trên cơ sở năng lực, nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, cán bộ, công chức như sau:

Theo tiêu chí chung của chương trình ABTC:

o Có nhu cầu thường xuyên với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên QBTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

o Thực sự tham gia vào lĩnh vực thương mại, hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện đầu tư. Đặc biệt không bao gồm: thân nhân của người được cấp thẻ; tham gia các công việc có thù lao; nghỉ ngơi kết hợp làm việc hoặc các vận động viên chuyên nghiệp, phóng viên, người dẫn chương trình giải trí, nhạc sỹ, hoạ sỹ hoặc những người tham gia vào các ngành nghề tương tự.

o Không bị xử lý về hình sự.

o Các quan chức cao cấp của Chính phủ, quan chức tham dự vào các công việc của APEC.

Theo tiêu chí của Việt Nam:

o Doanh nghiệp phải có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên

o Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp đó và phải là người đại diện cho doanh nghiệp khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối.

o Các quan chức cao cấp Chính phủ bao gồm: Thủ trưởng các ngành kinh tế; Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh phụ trách về vấn đề kinh tế.

o Các cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị APEC.

o Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xét cấp thẻ ABTC:

Để quản lý việc cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo như sau (tại công văn số 288/CV-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Hải Dương):

o Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc xác nhận cho doanh nhân thuộc doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, đầu tư ngoài khu công nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc xác nhận cho doanh nhân thuộc doanh nghiệp đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Phòng Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND tỉnh xét, quyết định việc cho phép các đối tượng nêu trên sử dụng thẻ ABTC.

Hồ sơ trình UBND tỉnh xin phép sử dụng thẻ ABTC gồm:

* Đối với doanh nhân:

o Công văn đề nghị của doanh nghiệp (có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với doanh nhân của doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, đầu tư ngoài khu công nghiệp; có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đối với doanh nhân của doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh), nêu rõ họ tên, chức vụ, số hộ chiếu và ngày được cấp hộ chiếu (hạn hộ chiếu còn ít nhất 03 năm) của doanh nhân xin sử dụng thẻ ABTC.

o 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Công an quy định).

o 01 bản sao (qua công chứng/chứng thực) Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp.

o Bản sao Hợp đồng kinh tế - thương mại hoặc Thoả thuận hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp với các đối tác thường xuyên hoặc đối tác đang đàm phán, chuẩn bị ký kết là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thuộc khối APEC.

* Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước:

o Công văn đề nghị của cơ quan hoặc doanh nghiệp nêu rõ chức vụ, nhu cầu phải thường xuyên làm việc với các đối tác thuộc khối APEC và số hộ chiếu, ngày được cấp hộ chiếu (hạn hộ chiếu còn ít nhất 03 năm) của cán bộ, công chức xin sử dụng thẻ ABTC.

o 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu do Bộ Công an quy định).

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính(29/09/2010)
Sau 8 năm thực hiện cơ chế "một cửa"(29/09/2010)
Chuyển biến trong cải cách hành chính nhà nước(06/09/2010)
Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan(18/08/2010)
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010(21/07/2010)
"Một cửa" ở Chí Linh(14/05/2009)
Ngành công thương thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”(10/02/2009)
Sở Nội vụ: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước(02/02/2009)
Cải cách thủ tục hành chính ở chi cục Thuế thành phố Hải Dương.(16/10/2008)
Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Dương: Tích cực thực hiện cải cách tư pháp(23/07/2008)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán