In bài viết    
Thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức TT Công nghệ thông tin năm 2021

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin năm 2021 thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau:

 1. Bà Đỗ Thùy Dương

 

Sinh ngày: 26/10/1997

Quê quán: xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Thường trú: Số nhà 118 Lương Thế Vinh, phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.

Vị trí tuyển dụng: Kế toán

Tổng số điểm: 157 điểm

2. Ông Hoàng Kim Long

Sinh ngày: 26/10/1997

Quê quán: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Thường trú: Số nhà 260 Trần Phú, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Vị trí tuyển dụng: Công nghệ - Thông tin

Tổng số điểm: 155 điểm