In bài viết    
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi
 

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, nhằm đạt mục tiêu phòng chống dịch chủ động cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng, tỉnh sẽ tiếp nhận và sử dụng 100% số vắc xin phòng COVD-19 được Bộ Y tế cung ứng và các nguồn hợp pháp khác của tỉnh để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi góp phần đạt miễn dịch cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. Phấn đâu trên 90% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I năm 2022. Ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, toàn tỉnh  tiến hành tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi ngay khi tiếp nhận vắc xin. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Hải Dương. Tổ chức triển khai thí điểm tại thành phố Hải Dương, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động triển khai chiến dịch tại địa phương.