In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 40 năm 2021
 

Sáng 27/9/2021, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào báo cáo đề xuất của các sở, ngành. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính Báo cáo xin ý kiến về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương và bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các địa biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Tòa án tỉnh Hải Dương xây dựng dự toán và bố trí kinh phí vào dự toán đầu năm trong các năm tiếp theo. Về tiêu thụ nông sản, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương đã đem lại hiệu quả cao, tạo điểm nhấn của tỉnh thông qua các hoạt động quảng bá, giới thiếu sản phẩm; qua đó nâng tầm thương hiệu sản phẩm vải thiều và nhiều thương hiệu sản phẩm khác. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Công thương, Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch và Sở Thông tin truyền thông đối với hoạt động kết nối, xúc tiến vải thiều và nông sản tiêu biểu của tỉnh.

Đối với Báo cáo xin ý kiến về việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Luộc nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư cầu vượt Sông Luộc, đồng thời thống nhất về quy mô, hướng tuyến đối với việc xây dựng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, Chủ tịch UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư cần làm rõ khái toán đầu tư xây dựng để có phương án phù hợp với thực tế. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Thái Bình về việc thống nhất quy mô, phương án, hướng tuyến, vị trí, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng cầu vượt sông Luộc nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và đường dẫn hai đầu cầu; tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/8/2021.