In bài viết    
Ban hành Quy định về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các xã, phường, thị trấn
 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vừa ban hành Quy định về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 đang lan rộng trong cộng đồng, do vậy số lượng người cần được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 rất lớn, yêu cầu cấp bách phải thực hiện trong thời gian ngắn để kịp thời khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Quy định này được thực hiện tại các xóm, thôn, khu dân cư, các xã, phường, thị trấn hoặc khu vực có chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nội dung cụ thể của Quy định: