In bài viết    
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tổng kết hoạt động và công bố Quyết định số 3995/QĐ-UBND
 

Chiều ngày 29/12, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tổ chức tổng kết công tác hoạt động và công bố Quyết định số 3995/QĐ-UBND về việc phê duyệt cán bộ công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí công chức chức, viên chức và các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm .

 

Đồng chí Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 3 năm 2019. Đến nay, Trung tâm đã cơ bản ổn định bộ máy và đi vào hoạt động nền nếp, đạt hiệu lực, hiệu quả rõ nét. Hiện tại, Trung tâm  bố trí 19 quầy trong đó có 01 quầy hướng dẫn và trả kết quả thủ tục hành chính, 18 quầy hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị . Các trang thiết bị, phần mềm ứng dụng được đầu tư đồng bộ, cung cấp những phương tiện hiện đại, tiện ích nhất để phục vụ cá nhân, tổ chức như: Hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng mã vạch, thông báo tình trạng và kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua hệ thống tin nhắn SMS và thư điện tử…. Trung tâm sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn/ nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, tìm hiểu, tra cứu thủ tục hành chính và có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4.

 

Đồng chí Hoàng Minh Trương, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh kiêm Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm 

Với phương châm “Thân thiện – Tận tình - Đúng hẹn – Hiệu quả”, tổ chức công khai minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính để người dân tìm hiểu và thực hiện. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp  đã tiếp nhận và  giải quyết  206.857 hồ sơ , tiếp nhận trực tuyến: 52.789, tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích: 8.437 hồ sơ; Hồ sơ đã giải quyết được 247.472 hồ sơ,  trong đó 208.018 trước hạn chiếm 84%, 32.806 hồ sơ đúng hạn, chiếm 13,3%, 6.648 hồ sơ quá hạn chiếm 2,7%. Trong quá trình luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Trung tâm và Bưu điện tỉnh không để xảy ra những sai sót, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước về chất lượng phục vụ.

Cũng tại hội nghị, Đai diện lãnh đạo Trung tâm đã Công bố Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh sách công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, các sở, ban, ngành sẽ cử các cán bộ đến làm việc tại Trung tâm thay thế số cán bộ đã được cử đến trước đó. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ghi nhận và biểu dưỡng nỗ lực, cố gắng của tập thể, cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Đồng chí mong muốn các đồng chí mới sắp tới được cử đến làm việc tại Trung tâp phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các hoạt động, như: Công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ TTHC; công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; công tác thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC; các tiện ích hỗ trợ cho công dân, tổ chức đến giải quyết TTHC; công tác tuyên truyền… đều mang lại hiệu quả rõ rệt, từ đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, trung tâm vẫn còn gặp phải một số khó khăn như một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm chuyên ngành của Bộ, chưa được tích hợp, đồng bộ phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nên khó khăn trong việc theo dõi, giám sát, tổng hợp thống kê; Công chức, viên chức thuộc bộ máy làm việc của Trung tâm chưa được bố trí đủ; Cơ  cơ sở vật chất còn chật chội; Tỷ lệ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà theo địa chỉ đạt thấp. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm khắc phục những khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả quy trình hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện tốt việc hướng dẫn, đa dạng hóa phương thức thực hiện, công khai minh bạch thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của cá nhân và tổ chức./.