In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 40
 

Sáng 28/9, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ 40 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo đề xuất của các ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, Sở Y tế báo cáo về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam. Cho ý kiến đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng ý đối với những đề xuất của các sở, ngành. Đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương đề xuất các biện phát xử lý kịp thời. Đồng thời, tiếp tục xét nghiệm định lượng thiếc cho toàn bộ những công nhân đã, đang làm việc tại công ty mà chưa được làm xét nghiệm định lượng thiếc. Về xử lý vi phạm, các sở, ngành cần phối hợp xem xét, xử lý vi phạm đối với Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với báo cáo Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản nhất trí đối với dự thảo kế hoạch. Cơ quan soạn thảo cần bổ sung ý kiến của các sở, ngành, sớm hoàn thiện báo cáo.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp đối với công tác nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, nhà công nhân và dịch vụ KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện, khắc phục tồn tại theo yêu cầu, sớm báo cáo Sở Xây dựng đề làm căn cứ phê duyệt . Đồng chí đề nghịh Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát; hướng dẫn Chủ đầu tư và UBND huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan trong quá trình bổ sung, hoàn thiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đặt ra.

Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến đối với phương án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới thôn Đoàn Kết và thôn Nam Khê thuộc xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với phương án quy hoạch; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát tổng thể quy mô dân số hiện có và dự kiến phát triển, hiện trạng và nhu cầu sử dụng các công trình công cộng, giáo dục, y tế, thiết chế văn hoá…để xem xét bố trí quỹ đất phù hợp trong khu vực quy hoạch trên, đáp ứng thực tiễn nhu cầu sử dụng. Đồng thời nghiên cứu các điểm đấu nối, đường giao thông, hạ tầng…đảm bảo tính khớp nối với khu dân cư hiện hữu và quy hoạch chung của huyện.