In bài viết    
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2020 vào sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020; Địa điểm: tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

 

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh, Ban Văn hóa xã hội, Ban Pháp chế;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

II. Nội dung họp:

1. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Hồ sơ Đề án đề nghị công nhận đô thị xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại 5.

+ Thời gian: từ 7h30’ đến 8h00’.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo nội dung: Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tài liệu đã gửi đến các đại biểu theo Giấy mời số 147/GM-UBND ngày 18/8/2020).

+ Thời gian: từ 8h00’ đến 9h30’.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

- Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ mở rộng xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

- Phương án hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm và hộ bà Hoàng Thị Trang có đất thu hồi GPMB phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 qua địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ.

- Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Sở chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh.

- Phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần đầu tư HDLAND để thực hiện Dự án Khu dân cư phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

+ Thời gian: từ 9h30’ đến 10h00’.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Chí Linh, Hải Dương.

4. Sở Tài chính báo cáo các nội dung:

- Phương án giá đất cụ thể và giá trị quỹ đất giao tại Dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2; Khu A, B, C, D) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đường 62m kéo dài.

- Phương án thu tiền sử dụng đất Dự án Khu Tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

- Phương án xử lý một số địa điểm nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020.

+ Thời gian: từ 10h00’ đến 11h30’.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Hải Dương; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải (Giao Sở Tài chính mời).

Yêu cầu các cơ quan được phân công báo cáo trình bày tóm tắt; các đại biểu nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề./.