In bài viết    
Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020
 

Ngày 14/9/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3304/KH-UBND về tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020.

Theo đó, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại các địa phương, các Sở, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị quyết định hình thức, quy mô tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội qua các phương tiện thông đại chúng như truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng; treo khẩu hiệu, tờ rơi, tài liệu truyền thông nhằm nâng nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tiếp tục tuyên truyền về chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; Đặc biệt, lên án các hành vi, bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em...tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Truyền thông về Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ 3 miễn cước cuộc gọi - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (trực 24/7);

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, quản lý số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...để có hoạt động chăm lo thiết thực cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng; thăm hỏi, tặng quà, học bổng, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng hải đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn, trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các Trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và đảm bảo an toàn và thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid - 19.