In bài viết    
Các trung tâm ngoại ngữ tin học được hoạt động trở lại
 

Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 3300/UBND-VP gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép các trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại.

 

Theo đó, UBND tỉnh  đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh được tổ chức các lớp học trở lại bắt đầu từ ngày 14/9/2020, song phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

Về việc phối hợp tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các cơ sở giáo dục, yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định, được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.