In bài viết    
Không để trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng
 

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 3230/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trẻ em,, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức , hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã , phường, thị trấn tổ chức viêc̣ tiếp nhận các tin báo , tố giác và hỗ trợ các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn không có nơi cư trú, phối hợp với ngành Y tế, Công an tổ chức đưa vào nơi cách ly tập trung, triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 2.

Trong thời gian thực hiện cách ly, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, làm rõ tình hình sức khỏe của đối tượng; xác minh nhân thân, địa chỉ, hoàn cảnh của đối tượng nhiễm SARS-CoV- 2 thì phối hợp ngay với các cơ sở y tế địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định.

Đối với các trường hợp đảm bảo chắc chắn không nhiễm SARS-CoV- mà xác định được nhân thân cần phối hợp chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú để đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; yêu cầu gia đình, người thân có cam kết không để tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn trên đường phố, nơi công cộng. Trường hợp không xác định được nhân thân cần  thực hiện quy trình theo Kế hoạch số 2529/KH - UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ giúp đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2025.

UBND tỉnh Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan tiến hành việc kiểm tra , xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các văn bản chỉ đạo về bảo vệ trẻ em, quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội .

Đồng thời. xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khi để tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi . Kịp thời xử lý vi phaṃ hành chinh́ hoăc̣ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.\