In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ 37
 

Sáng 07/9, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp tuần thứ 37 của Lãnh đạo UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất Dự án cơ sở chế biến và kinh doanh than của Công ty TNHH Minh Quân Hải Dương.

 

Theo báo cáo, khu đất Công ty TNHH Minh Quân Hải Dương xin thuê, trước đây UBND tỉnh đã chấp thuận, cấp Giấy CNĐT và giấy CNQSDĐ cho Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Gia để thực hiện Dự án Cơ sở sản xuất vữa xi măng và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Gia không thực hiện thủ tục điều chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đối với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạo điều kiện cho Công ty TNHH Minh Quân Hải Dương đã trúng đấu giá tài sản gắn liền đất có mặt bằng để sản xuất và có cơ sở để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm tránh lãng phí trong sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu thủ tục thực hiện việc thu hồi diện tích đất đã cho Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Gia thuê thực hiện Dự án Cơ sở sản xuất vữa xi măng và kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định, truy thu các khoản thuế còn nợ đọng đối với Nhà nước của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Gia kể từ khi UBND tỉnh chấp thuận dự án đến thời điểm quyết định thu hồi đất; xác định các khoản thuế phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước trong quá trình chuyển nhượng tài sản, chi phí đầu tư vào đất giữa Công ty TNHH Minh Quân Hải Dương và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.