In bài viết    
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện Công điện số 837/CĐ-VPCP ngày 14/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương,

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các phòng, ban liên quan (Do Trưởng Ban mời);

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & TH tỉnh (có phóng viên theo dõi để đưa tin).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 16/7/2020 (thứ Năm);

3. Địa điểm: Tại Hội trƣờng tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh (số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ./.