In bài viết    
Tăng cường phòng chống dịch bệnh Bạch hầu
 
Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2477/UBND-VP về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Bạch hầu.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động truyền thông, cung cấp tài liệu hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Bạch hầu. Đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở điều trị và trong cộng đồng thông qua hệ thống giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện, đặc biệt những trường hợp có yếu tố dịch tễ đi, đến vùng có dịch (Tây Nguyên) tiếp xúc với bệnh nhân Bạch hầu. Khi phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần được khám, cách ly, lấy mẫu để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh dịch.

Cần xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho các nhóm đối tượng; bảo đảm kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị; chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các địa phương.