In bài viết    
Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin

Ngày 29/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-VP về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2020.

Theo đó, công nhận kết quả trúng tuyển đối với 03 trường hợp.