In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý II/2020

Thực hiện Công điện số 767/CĐ-VPCP ngày 27/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tư ̣An toàn giao thông Quý II năm 2020 và phương hướng, nhiệm vu ̣Quý III năm 2020 do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương,

1. Thành phần mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương;

- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hải Dương;

- Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương (cử phóng viên dự đưa tin).

2. Thời gian: 08 giờ 00”, ngày 01 tháng 7 năm 2020 (sáng thứ tư);

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh , số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Yêu cầu Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.

Đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.