In bài viết    
Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin – Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
 

Ngày 27/6, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức khai mạc vòng kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin (Văn phòng UBND tỉnh). Tới dự có đại diện Sở Nội vụ,  Văn phòng UBND tỉnh.

 

Các đại biểu, thí sinh tham dự kỳ thi đã được thông qua các quyết định: thành lập Hội đồng tuyển dụng; thành lập ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển; quán triệt nội quy, quy chế thi; kiểm tra niêm phong đề thi.

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 là 08 người. Hiện tại số cán bộ, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin là 05 người. Kỳ xét tuyển viên chức đợt này, Trung tâm Công nghệ thông tin tuyển dụng 3 chỉ tiêu gồm: 01 chỉ tiêu công nghệ thông tin; 01 chỉ tiêu kế toán; 01 chỉ tiêu lưu trữ, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao. Cả 03 thí sinh dự xét tuyển đã trải qua vòng xét hồ sơ, đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2.

Kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, khách quan, nghiêm túc. Việc tổ chức thi tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực công tác, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí làm việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển.