In bài viết    
Kế hoạch Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020
 

Ngày 16/6/2020, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh (BCĐ) ban hành kế hoạch số 2080/KH-BCĐ về việc tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2020.

Theo đó, Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện với chủ đề:” Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh hè 2020, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện được tổ chức rộng khắp; các hoạt động thiết thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Với phương châm: Thanh niên Hải Dƣơng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.  Thời gian thực hiện chiến dịch được thực hiện từ 15/7/2020 đến 25/8/2020.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: KH HDH 2020 trinh ky 2 (1).pdf