In bài viết    
Bảo đảm an toàn giao thông trong mùa thu hoạch vải

Công an huyện Thanh Hà đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc...