In bài viết    
Giấy mời dự họp ngày 18/5/2020

Để chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, công tác quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

1. Thành phần mời tham dự:

 - Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

 - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Chuyên viên;

 - Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã;

 - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

 - Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh (Cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

 2. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, thứ hai, ngày 18/5/2020.

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh (Số 45, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương).

 Kính mời các đại biểu đến dự đầy đủ, đúng giờ./.