In bài viết    
Tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
 

Ngày 05/5/2020, BCĐ kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 ban hành thông báo số 96/TB-BCĐ về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

 

Sau khi xin ý kiến Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 thông báo về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Thời gian tổ chức cụ thể như sau:

1. Tổ chức thi trắc nghiệm (Vòng 1)

- Sáng ngày 23/5/2020 thi phần thi Ngoại ngữ và Tin học. Chiều ngày 23/5/2020 thi phần thi Kiến thức chung;

- Tổ chức chấm thi trắc nghiệm Vòng 1 xong trước ngày 26/5/2020;

- Công bố, thông báo kết quả điểm thi, thời gian thực hiện xong trước ngày 27/5/2020 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 10/6/2020;

- Chấm phúc khảo xong trước ngày 13/6/2020 và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo.

2. Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2. Thời gian xong trước ngày 15/6/2020;

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức thi viết đối với thi tuyển giáo viên vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời gian vào sáng ngày 16/6/2020; tổ chức chấm thi xong trước ngày 19/6/2020; thông báo cho các thí sinh kết quả chấm thi xong trước ngày 20/6/2020, nhận đơn phúc khảo từ ngày 20/6/2020 đến hết ngày 04/7/2020; chấm phúc khảo xong trước ngày 06/7/2020 và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo;

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thi thực hành đối với thí sinh dự thi tuyển vào các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 15/6/2020, thông báo cho các thí sinh kết quả thi trước ngày 20/6/2020.

 Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: TB thi giao vien(1).pdf