In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 04/5/2020
 

Sáng ngày 04/5, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về một số nội dung do các sở, ngành báo cáo.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp nghe và cho ý kiến đối với báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với sự cần thiết ban hành Quyết định nhằm quy định cụ thể về việc thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc ban hành Quyết định cần phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Sắp xếp lại câu văn cho ngắn gọn, súc tích. Trong việc phân cấp, cần nghiên cứu xem có cần thiết phải có văn bản riêng không. 

Đối với báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bình Giang, huyện Bình Giang (giai đoạn 1) tỷ lệ 1/500, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Dương Thái nhất trí đối với vị trí quy hoạch tại địa phận xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên (huyện Bình Giang) với quy mô là 163 ha. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xem xét, nghiên cứu về phương án khu dân cư đi liền với khu công nghiệp này cho đảm bảo tính khớp nối; Quy hoạch các nút giao thông phải đảm bảo an toàn giao thông của cả khu vực; Tăng diện tích cây xanh, khu công cộng; Tính toán các phương án đảm bảo về môi trường, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đường gom...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu tư tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.