In bài viết    
Hóa học được chọn là môn thi thứ ba tại kỳ thi tuyển sinh THPT
 

Ngày 21/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 383/SGDĐT-KTKĐCLGD thông báo môn thi tuyển sinh vào trường THPT công lập năm học 2020 - 2021.

Theo đó, thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT công lập năm học 2020 – 2021 sẽ thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút và môn Hóa học theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 45 phút. Như vậy,  môn Hóa học được chọn là môn thi thứ ba tại kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT công lập năm nay.

Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thông báo tới các trường THCS và giao các trường THCS phổ biến tới toàn thể học sinh có nhu cầu tham dự kỳ thi. Đồng thời, đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các đối tượng học sinh về các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập năm học 20201 - 2021.