In bài viết    
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5
 

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 1232/UBND-VP gửi các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2964/VPCP-TH ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020, các Đơn vị bố trí, phân công trực hợp lý; thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; nếu có những vấn đề nổi cộm, đột xuất, khẩn cấp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.