In bài viết    
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19
 

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành công văn số 1229/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống  dịch bệnh Covid -19. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ điều chỉnh một số nội dung sau:

Về việc ra khỏi nhà: Hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác từ 2m trở lên.

Về việc mở các cửa hàng không thiết yếu: Được mở lại các cửa hàng không thiết yếu với điều kiện đảm bảo đầy đủ các qui định về phòng, chống dịch COVID-19. Riêng các quán, cửa hàng ăn, uống: Không bán cho khách ăn, uống tại chỗ.

Về việc vận chuyển bằng các phương tiện công cộng: Cho phép các phương tiện taxi, xe buýt, xe grap hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh và phải đảm bảo các qui định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các phương tiện nói trên chỉ được phép chở tối đa 50% số người so với công suất chở của xe. Riêng taxi 4 chỗ, 5 chỗ chỉ được phép chở 01 người trên xe.

Việc tụ tập đông người: Không tụ tập quá 5 người tại nơi công cộng.

Về việc duy trì các chốt kiểm soát: Chỉ củng cố và duy trì các chốt tỉnh lộ, quốc lộ tại các nơi giáp ranh các tỉnh khác.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện như các văn bản đã chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản này. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: Tang cuong cong tac phong chong dich COVID-19 (1).pdf