In bài viết    
Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 

Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1222/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh; kiểm soát, khống chế dịch bệnh Cúm gia cầm hạn chế tối đa các ổ dịch xảy ra và lây lan trên diện rộng góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh Cúm gia cầm đối với người chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng; Đồng thời xây dựng thành công các cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhất là các cơ sở chăn nuôi gia cầm giống.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:KE HOACH CUM GIA CAM 2020-2025(1).pdf