In bài viết    
Không thực hiện tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm
 

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1153/UBND-VP về việc không thực hiện tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trước tình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp; nhằm tăng cường công tác phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho nhân dân, đồng thời hạn chế các Hội nghị lớn, cuộc họp tập trung đông người; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp phản ánh kiến nghị, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trả lời, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp theo thẩm quyền; đồng thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh.

CV ve viec khong thuc hien to chuc doi thoai voi Cong dong doanh nghiep 6 thang dau nam nam 2020.pdf