In bài viết    
Đề nghị xét công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Thanh Miện đạt huyện NTM
 

Chiều 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020, để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị Trung ương công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và Thanh Miện đạt huyện NTM năm 2019.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương và huyện Thanh Miện, 100% số xã ở 2 địa phương trên đã đạt chuẩn NTM. Huyện Thanh Miện hoàn thành 9 tiêu chí NTM cấp huyện. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố, trong đó từ câu 1 đến câu 10 đạt tỷ lệ hài lòng trên 94%, câu số 11 đạt trên 97%. Đối với huyện Thanh Miện, tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM cũng đạt cao.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia đều nhất trí với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM của huyện Thanh Miện và công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời bày tỏ mong muốn huyện Thanh Miện và TP Hải Dương tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Sau phần thảo luận các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu, nhất trí đề nghị Trung ương công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và Thanh Miện đạt huyện NTM năm 2019.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao kết quả đạt được và những nỗ lực của TP Hải Dương và huyện Thanh Miện trong quá trình xây dựng NTM. Đồng chí yêu cầu Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh, TP Hải Dương, huyện Thanh Miện và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầy đủ trình UBND tỉnh, để tỉnh đề nghị Trung ương công nhận công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và Thanh Miện đạt huyện NTM năm 2019.