In bài viết    
Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020
 

Sáng 18-3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện, Đề án Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực: sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực (ANLT) cho các quốc gia khác ngày càng tăng.

So với mục tiêu đến năm 2020 tại Kết luận số 53-KL/TW và Nghị quyết số 63/NQ-CP, dự kiến có 14 chỉ tiêu đạt và vượt, gồm 3 chỉ tiêu về lúa gạo; 2 chỉ tiêu về rau; 2 chỉ tiêu về cây ăn quả; 3 chỉ tiêu về thủy sản; 2 chỉ tiêu về đảm bảo khả năng lương thực.

Tuy nhiên, vẫn còn 6 chỉ tiêu chưa đạt hoặc khó đạt, đó là 2 chỉ tiêu sản xuất ngô, 1 chỉ tiêu về chăn nuôi; 3 chỉ tiêu về đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đề án An ninh lương thực quốc gia năm 2020 đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng. Bộ Chính trị, Chính phủ luôn xem An ninh lương thực là vấn đề lớn, quan trọng của quốc gia. Trong đó, việc tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu, các giải pháp khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, gắn phát triển nông nghiệp với tái cơ cấu nền kinh tế luôn được Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh lương thực không chỉ là vấn đề trước mắt mà là chiến lược lâu dài. Đặc biệt là trước những tình hình bất ổn chính trị trên thế giới thường xuyên xảy ra; vấn đề biến đổi khí hậu và dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp... trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo ổn định lương thực cho người dân trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Do vậy, yêu cầu tiên quyết là phải chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất lương thực, giữ ổn định diện tích, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; các nhà khoa học, chính quyền các cấp, doanh nghiệp cần đưa ra những biện pháp, giải pháp mang tầm quốc gia để giải bài toán an ninh lương thực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu hoàn thiện báo cáo; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về an ninh lương thực thay thế Nghị quyết số 63/NQ-CP.