In bài viết    
Thành ủy Chí Linh có Bí thư mới
 

Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Chí Linh khóa XXII.

Sáng 3.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về công tác tại Thành ủy Chí Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Chí Linh khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo quyết định, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng giữ chức Bí thư Thành ủy Chí Linh từ ngày 1.3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, công tác của đồng chí Hoàng Quốc Thưởng. Trên cương vị Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng đã làm tốt chức trách được giao, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, các vấn đề bức thiết của tỉnh với Quốc hội, các cơ quan chức năng; đóng góp quan trọng vào việc thực nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Chí Linh là một thành phố trẻ có nhiều tiềm năng, thế mạnh. Với quá trình công tác và kinh nghiệm, trên cương vị mới, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng cần sớm tiếp cận nhiệm vụ, cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân TP Chí Linh phát huy năng lực, sáng tạo, đoàn kết một lòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng TP Chí Linh ngày càng văn minh, hiện đại. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp của TP Chí Linh, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ đại hội tới, Đảng bộ TP Chí Linh cần có tư duy, tầm nhìn sáng tạo, đề ra các giải pháp đột phá, mở rộng không gian, kết nối với các địa phương lân cận, đưa Chí Linh phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.

Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Hoàng Quốc Thưởng và Đảng bộ TP Chí Linh cần đặc biệt coi trọng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu; coi trọng phát triển các tổ chức cở sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...   

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng hứa sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân TP Chí Linh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                                                                                       theo baohaiduong.vn