In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 139/CĐ-VPCP ngày 09/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban - Thủ tướng Chính phủ chủ trì, tham dự có đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Lương Văn Cầu – Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương;

- Lãnh đạo Trung tâm CNTT – Văn phòng UBND tỉnh;

- Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên đưa tin).

2. Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 12 tháng 02 năm 2020 (thứ Tư);

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND&UBND tỉnh.

Đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng giờ./.