In bài viết    
Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bảy năm 2020 (đợt 2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bảy năm 2020 (đợt 2) vào sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 02 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về một số nội dung sau:

- Đề nghị chấp thuận cho phép triển khai thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Iri Factory Việt Nam tại xã Việt Hồng và xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà;

- Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, gia công các loại vật liệu hạt nhựa, bao bì carton của Nhà đầu tư REN, JUN WEI.

b, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung, công việc.

2. Báo cáo xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư trung tâm xã Văn Tố và xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trung tâm xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ - tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Tứ Kỳ và Đơn vị tư vấn (do UBND huyện Tứ Kỳ mời). Thời gian từ 08 giờ 00’ đến 08 giờ 45’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải.

3. Báo cáo xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Gia Lộc và Đơn vị tư vấn (do UBND huyện Gia Lộc mời). Thời gian từ 08 giờ 45’ đến 09 giờ 30’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải.

 

4. Báo cáo xin ý kiến về việc thành lập Cụm công nghiệp Tứ Cường - Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Thanh Miện và Công ty cổ phần hạ tầng công nghiệp và đô thị Telin. Thời gian từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 10’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương.

5. Báo cáo xin ý kiến về việc thành lập Cụm công nghiệp Hồng Lạc, huyện Thanh Hà

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Thanh Hà và Công ty cổ phần ô tô Việt Đông Hải Dương. Thời gian từ 10 giờ 10’ đến 10 giờ 50’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương.

6. Báo cáo xin ý kiến về việc thành lập Cụm công nghiệp Yết Kiêu, huyện Gia Lộc

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Gia Lộc và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Lộc. Thời gian từ 10 giờ 50’ đến 11 giờ 30’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương.

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.