In bài viết    
Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa
 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi-rút Corona (nCoV) gây ra, tránh tập trung đông người, nhằm giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch;

Ngày 07/2/2020. UBND tỉnh ban hành công văn số 327/UBND-VP nhất trí với đề nghị của liên ngành: Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 11/TTr-SYT-SVHTT&DL-TT&TT ngày 06/02/2020, cụ thể như sau:

- Tạm dừng các hoạt động kinh doanh văn hóa trên địa bàn tỉnh, bao gồm: biểu diễn nghệ thuật; các rạp chiếu phim; các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán Bar; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến, các điểm truy cập Internet công cộng.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các Sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn không thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.