In bài viết    
Đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ
 

Ngày 07/2/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 311/UBND-VP về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia không lái xe", trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nêu gương hành động; nghiêm cấm việc trợ giúp, tác động đến lực lượng chức năng để xin đối với những trường hợp vi phạm; đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, nhất là những quy định xử phạt mới liên quan đến nồng độ, tốc độ, điều khiển phương tiện trên đường cao tốc... để nâng cao nhận thức, tính phòng ngừa và cảnh báo đối với người tham gia giao thông.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019  của Chính phủ; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền đến đông đảo người dân về tính nghiêm minh của pháp luật cũng như kết quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

Công an tỉnh chỉ đạo tập trung tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT theo quy định; đặc biệt xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang, không có vùng cấm đối với hành vi vi phạm này. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin kịp thời công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân điển hình, tích cực, nghiêm minh trong kiểm tra xử lý vi phạm; phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019  của Chính phủ đến các doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ lái xe trước khi xuất bến hoặc tại các điểm dừng, đỗ; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy định liên quan đến nồng độ cồn trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải./.